Cennik usług

Poniżej przedstawiamy ceny wybranych usług księgowych, tzn. prowadzenia Ksiąg Handlowych, Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencji Ryczałtu i prowadzenia spraw kadrowo-płacowych. Poza wymienionymi usługami Biuro Rachunkowe APIS oferuje szereg innych usług, których wycena odbywa się w drodze indywidualnych ustaleń z klientem.
Księgi rachunkowe (Księgi handlowe)
od 600 zł
od 1 do 9 dokumentów miesięcznie - 600 zł
od 10 do 24 dokumentów miesięcznie - 800 zł
od 25 do 50 dokumentów miesięcznie - 1 000 zł
od 51 do 100 dokumentów miesięcznie - 1 500 zł
od 101 do 150 dokumentów miesięcznie - 1 900 zł
od 151 do 200 dokumentów miesięcznie - uzgodnienia indywidualne
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego - 1 miesieczny koszt obsługi ksiegowej; nie mniej niż 700 zł
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
od 250 zł
od 1 do 9 dokumentów miesięcznie - 250 zł
od 10 do 24 dokumentów miesięcznie - 350 zł
od 25 do 50 dokumentów miesięcznie - 450 zł
od 51 do 100 dokumentów miesięcznie - 550 zł
od 101 do 150 dokumentów miesięcznie - 650 zł
od 151 do 200 dokumentów miesięcznie - 750 zł
powyżej 200 dokumentów miesięcznie - uzgodnienia indywidualne
Sporządzenie rozliczeń rocznych PIT (PIT36/PIT36L/PIT37/PIT38/PIT28) - od 150 zł za szt.
Kadry i płace rozliczenia ZUS
od 200 zł
od 1 do 5 pracowników - 200 zł
od 6 do 10 pracowników - 400 zł
od 11 do 20 pracowników - 750 zł
powyżej 20 pracowników - uzgodnienia indywidualne
obsługa ZUS dla właściciela bez pracowników - od 40 zł
Przedstawiony powyżej cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy on jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy z Biurem Rachunkowym APIS.

Dodatkowe opłaty

Rejestracja do VAT, ZUS (wypełnienie formularzy) - 150 zł
Aktualizacja danych w KRS, US, - od 100 zł
Bieżące konsultacje w zakresie prowadzenia firmy, porady ekonomiczno-finansowe - od 150 zł/h
Konsultacje z prawnikiem, doradcą podatkowych w sprawach skomplikowanych - od 150 zł/h + stawka doradcy/prawnika
Sporządzenie raportów kasowych - 50 zł/raport
Sporządzenie deklaracji PFRON, INTRASTAT - 50 zł/h
Sporządzenie sprawozdania do GUS - od 50 zł/h nie mniej niż 30 zł
Występowanie o zaświadczenie A1 - 50 zł/szt
Inne deklaracje i podatki (np. od czynności cywilno-prawnych, nieruchomości, zanieczyszczenie środowiska, podatki od spadków i darowizn) - 50 zł/h
Przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie zaświadczenia (US, ZUS i inne) - 30 zł plus opłaty skarbowe i pocztowe
Przygotowanie wniosku o interpretację indywidualną do US - od 300 zł
korekta deklaracji wynikająca z winy zleceniodawcy  - od 150 zł/h
*Usługa w trybie priorytetowym (w związku z dostarczeniem dokumentów po terminie ustalonym w umowie lub szczególnymi potrzebami klienta) - +30% ceny podstawowej
Delegacja krajowa/zagraniczna pracownika/właściciela (wyliczenie, przygotowanie i opracowanie dokumentacji) - 20 zł/szt.
Wystawienie rachunku, faktury VAT, faktury VAT korygującej, upomnienia, wezwania do zapłaty - 10 zł/szt.
Wystawienie i wysłanie noty korygującej, potwierdzenie sald. Wysyłka PIT-11 i RMUA do pracownika listem poleconym - 10 zł/szt.
Sporządzenie zestawień, sprawozdań, prognoz wymaganych przez banki lub zarząd, pomoc w wypełnieniu wniosku kredytowego - 150 zł/h
Uzgodnienie i zamknięcie ksiąg rachunkowych w trakcie roku (likwidacja firmy, rozwiązanie umowy o prowadzenie ksiąg, przejęcie ksiegowości w trakcie roku) - połowa jednomiesięcznego wynagrodzenia, nie mniej niż 500 zł
Sporządzenie Bilansu i RZIS w trakcie roku podatkowego (nie dotyczy sprawozdania rocznego) - od 200 zł
Uzgodnienie i przekazanie innych ewidencji ksiegowych w trakcie roku (likwidacja firmy, rozwiązanie umowy w trakcie roku, przejęcie ksiegowości w trakcie roku) - połowa jednomiesięcznego wynagrodzenia nie mniej niż 500 zł
Weryfikacja ksiąg podatkowych i innych dokumentów - od 150 zł/h
Opracowanie/Aktualizacja polityki rachunkowości i Zakładowego Planu Kont - od 1000 zł
Wydruki dokumentów dostarczanych w formie elektronicznej (pow. 10 szt) - 0,20 zł/stronę
Skanowanie dokumentów na życzenie klienta (pow. 10 szt) - 0,15 zł/stronę
Inne czynności na zleceniu klienta - od 150 zł/h
Przedstawiony powyżej cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy on jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy z Biurem Rachunkowym APIS.

Powyższe ceny usług są cenami netto i nie uwzględniają podatku VAT.
Pozostałe czynności, nieuwzględnione w cenniku dodatkowym, będą podlegać indywidualnej wycenie.
* Za usługę w trybie priorytetowym uważa się:
1. firmy rozliczajce się miesięcznie - dostarczenie dokumentów po 10-tym dniu miesiąca,
2. firmy rozliczajace się kwartalnie - dostarczenie dokumentów za 3 miesiące po zakończeniu kwartału, lub dostarczenie dokumentów za ostatni miesiąc kwartału po 10 - tym dniu miesiaca następującego po kwartale, dostarczenie dokumentów za miesiac poprzedni po 15-tym dniu miesiaca.